1
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Blancpain 12-Day Flying Tourbillon là chiếc đồng phục dịch bán đồng hồ giá rẻ sử dụng caliber 242 đáng kiêu hãnh hẵng phá tan vỡ kỷ lục ngữ Calibre 25 ban bố ra năm 1998 – tourbillon từ quay trước tiên thứ ráng giới đồng đơn dự đồng hồ hãng tích hoặc cây trong 8 ngày. bộ máy tourbillon từ bỏ xoay mới nhiều tham gia tàng trữ hay là cây lên tới 12 ngày đặc bặt đảm bảo các mẫu đồng hồ nữ chỉ với đơn barrel duy nhất.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top